Zavedení POPLATEK za neomluvení smluveného termínu

Vážení klienti,
vzhledem k situaci, kdy se s pacienty neodstavíte na sjednané termíny nebo dokonce na plánováný zákrok, jsem byla nucena zavézt poplatek ve výši 500,- , a to s účinností
od 6. 10. 2021.
Absence je možno omluvit: osobně, telefonicky nebo SMS zprávou na tel. čísle 724970066.
Vyhrazuji si právo vyřadit klienta z evidence u opakovaně neomluveného termínu.